Улуттук валютанын банкнотторунун кесилбеген баракчаларын кантип сатып алууга болот 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2008-жылдын 18-ноябрынан тартып кесилбеген баракчалар түрүндөгү сувенирдик коллекциялык банкнотторду сатууну баштаган.  

Номиналы 

Топтомдогу банкноттордун саны 

Бир топтомдун сатуу баасы 

20 сом 

5 даана 

120 сом 

20 сом 

10 даана 

220 сом 

50 сом 

3 даана 

200 сом 

50 сом 

6 даана 

350 сом 

100 сом 

3 даана 

400 сом 

100 сом 

6 даана 

700 сом 

500 сом 

4 даана 

2 500 сом 

500 сом 

8 даана 

4 500 сом 

1000 сом 

8 даана 

8 500 сом 

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын банкнотторунун кесилбеген барактарын жеке адамдарга жана юридикалык жактарга накталай жана накталай эмес эсептешүү жолу менен сатууда. 

Сатуу, улуттук жана чет өлкө валюталарында бирдей жүргүзүлөт (АКШ доллары же евро эсептик боюнча менен Улуттук банктын төлөмдөр өткөрүү күнүндө накталай эмес эсептешүү жолу менен гана сатылат). 

Банкноттордун кесилбеген баракчаларын сатып алуу суроолору боюнча төмөнкү дарекке кайрылсаңыздар болот: 

Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101, 105 каб. саат 9.00дөн 12.00гө чейин. тел. (996 312) 66-91-41; 66-91-46.  

Же болбосо, Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын электрондук дарегине mail@nbkr.kg сурооңуздарды жиберсеңиздер болот.