КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Көзөмөл методологиясы жана банктарды лицензиялоо башкармалыгынын Банктарды лицензиялоо бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 6 (алты) айлык мөөнөткө иштөөгө ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандап алуу боюнча ачык сынак жарыялайт , 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- уставдык капиталды төлөөнүн укук ченемдүүлүгүн жана уставдык капиталдын өлчөмү көбөйтүлгөн учурда уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын текшерүү

- иши түздөн-түз тескөөгө алынган банктын акциялар топтомун сатып алгандыгы үчүн контролдукту жүзөгө ашыруу; 

- финансылык абалы, ишенимдүүлүгү жана банкка ээлик кылуу мүмкүнчүлүгү көз карашынан акциялар топтомунун жаңы потенциалдуу ээлерине баа берүү;  

- лицензиялоо жагында Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзам талаптарынын коммерциялык банктар тарабынан аткарылышы тууралуу башка маселелерди жана даттанууларды карап чыгуу; 

- төмөнкүлөрдүн максатка ылайыктуулугун иликтөө

- Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк банктардын өкүлчүлүгүн түзүү

- филиалдарды жана башка обочо түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү

- уюштуруучу документтерге өзгөртүүлөрдү киргизүү

- башка өлкөлөрдүн көзөмөл органдары менен өз ара иш алып баруу; 

- бөлүмдүн ички буйрууларына ылайык банктарды түздөн-түз тескөөгө алуу; 

- зарылчылыгына жараша, убактылуу администрация жана/же тике банктык көзөмөлдүк атайы режимдерин киргизүүдө жана жүргүзүүдө катышуу; 

- иши түздөн-түз тескөөгө алынган банктардын маалымат базасын жүргүзүү

- банк ичиндеги жумушчу топтордо, комиссияларда, жолугушууларда, отурумдарда ж.б. катышуу; 

- талапкердин документтеринин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген квалификациялык талаптарга дал келүүсүн карап чыгуу; 

- лицензиялоо боюнча башка жол-жоболорду ишке ашыруу;  

- келип түшкөн кат-кабарлар менен иштөө

 

Квалификациялык талаптар: 

- экономикалык же юридикалык билиминин болушу. 

- банк (финансы) тутумунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (артыкчылык берилет). 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын, Банктарды лицензиялоо бөлүмүнүн инспекторунун кызматынын өзгөчөлүгүн аныктоочу ченемдик жана нускоолук документтерди билүүсү

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл деңгээлде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) же англис тилдерин билүүсү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу;  

- бөлүмдүн жана Улуттук банктын кызматкерлери менен ишкер мамилени түзүү

- аналитикалык ой жүгүртүү жана изилдөө ишин аткаруу жөндөмдүүлүгү

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- изилдөө ишин жүргүзүү жана аны талдап-иликтөө, алынган маалыматты иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- маселени жана артыкчылыктарды туура аныктоо жөндөмдүүлүгү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү, ишке тактыгы.  

 

Документтер 2019-жылдын 29-ноябрынын саат 17.00 дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат: 

- кадрларды каттоо баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билим деңгээлин, квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган документтер, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билет көчүрмөсү

- паспорт көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документтер. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61-10-21 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси 168, каб. №117/1.