КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ички аудит кызматынын башкы аудитору бош турган кызмат ордуна ачык сынак жарыялайт  1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери:  

- аудиттин учурдагы жана узак мөөнөттүү пландарын иштеп чыгууга жана текшерүүгө жетекчилик кылуу; 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишине тобокелдикке багытталган ички аудитти уюштуруу жана жүргүзүү

- Улуттук банктын текшерилүүчү объектилерине жүргүзүлгөн аудиттин натыйжалары жөнүндө отчетту түзүү

- кызматтын сунуштамаларынын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча отчетту текшерүү

- ички контроль, тобокелдиктерди тескөө жана корпоративдик башкаруу системасынын адекваттуулугун жана натыйжалуулугун баалоону кароо боюнча жылдык отчетту даярдоого жана текшерүүгө жетекчилик кылуу; 

- кызматтын иши жөнүндө жылдык отчетту даярдоого жана текшерүүгө жетекчилик; 

- кызматтын ишинин сапатын камсыз кылуу жана жакшыртуу боюнча комплекстүү программага мониторинг жүргүзүү

- кызматтын сапатын тышкы баалоого даярдоо; 

- Улуттук банктын финансылык отчетуна аудит жүргүзүү үчүн тышкы аудиторлор жана тышкы аудитордук кызмат көрсөтүүчүлөр менен өз ара аракеттенүү

- тышкы аудиттин сунуштарын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын долбоорун даярдоого жана текшерүүгө жетекчилик кылуу; 

- тышкы аудиттин жана Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасынын сунуштарын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүнүн натыйжалары жөнүндө отчетту даярдоого жана текшерүүгө жетекчилик; 

- текшерүү комиссиясынын ишин уюштуруучулук жана документтик камсыздоо боюнча материалдарды текшерүү

- кызматтын методикалык базасын өнүктүрүү жана өркүндөтүү

- кызматтын иш пландарынын долбоорлорун, арыздарын жана алардын аткарылышы боюнча мезгилдүү отчетторду кароо жана текшерүү

- кызматтын жетекчисинин башка тапшырмаларын аткаруу. 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: жогорку экономикалык / финансылык / бухгалтердик эсеп билим. Ошондой эле илимий даражанын, сертификаттардын бар болуусу, аспирантурада, банк иши боюнча курстарда окуусу эске алынат; 

- иш тажрыйбасы: аудитордук иш боюнча иш тажрыйбасы үч жылдан кем эмес же банк тутумунда төрт жылдан кем эмес; 

- билими боюнча талаптар: 

- ички аудиттин эл аралык кесиптик стандарттарын, аудиттин эл аралык стандарттарын жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын билүү

- Кыргыз Республикасында банк ишин жана аудитордук ишти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды билүү

- мамлекеттик жана расмий тилдерди эркин билүү

- англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет. 

 

Документтер 2022-жылдын 26-майынын саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168, №117/1-бөлмө