КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Көзөмөл методологиясы жана банктарды лицензиялоо башкармалыгынын Көзөмөл методологиясы бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандап алуу боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банктарды көзөмөлдөө боюнча ченемдик укуктук жана методологиялык базаны иштеп чыгуу жана жакшыртуу; 

- банктык көзөмөлгө тиешелүү сурооолор боюнча республиканын министерстволорунан, ведомстволорунан келген ченемдик документтерге, мыйзамдардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзүү

- бөлүмгө келген маалыматты иштеп чыгып, систематизациялоо, аларды берүү форматын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү

өз кесипкөй билимин дайыма өркүндөтүп туруу, банктардын ишин жөнгө салуу маселелери боюнча ченемдик документтерди, мыйзам чыгаруу актыларын, атайын адабияттарды окуп-үйрөнүү

- Улуттук банкы тарабынан лицензияланган уюмдар менен иш алып барууда Улуттук банкынын кызматкерлеринин этикалык кодексинин талаптарын жана Улуттук банкынын Көзөмөл функцияларын аткарган кызматкерлеринин этикалык нормаларынын талаптарын сактоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

жогорку билиминин болушу (экономикалык билимине артыкчылык берилет, «Магистр» илимий даражасынын же болбосо «Дипломдуу адис» квалификациясы болушу эске алынат), адистиги: экономист, бухгалтер, финансист; 

- банк (финансы) тутумунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (артыкчылык берилет); 

- эл аралык долбоорлордо иш тажрыйбасы (артыкчылык берилет); 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүүсү

- милдеттерин аткарууга зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис тилдерин билүү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу; 

- «Банктык эсептин бухгалтери. 1- деңгээл» сертификатына ээ болуусу (артыкчылык берилет). 

Кошумча талаптар: 

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, командада иштей билүү

- пикир алышуу жана документ менен иштөө деңгээлинде кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөй билүү

- чукул кырдаалдарда өз убагында чечим кабыл ала билүү

- өз аракеттери же аракеттенбей коюуулары үчүн жоопкерчиликти ала билүү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү жана тыкандык. 

 

Документтер 2019-жылдын 2 октябрынын саат 17.00 нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат: 

- кадрларды каттоо баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билим деңгээлин, квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган документтер, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билет көчүрмөсү

- паспорт көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документтер. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61-10-21 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси 168, каб. №117/1. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Көзөмөл методологиясы жана банктарды лицензиялоо башкармалыгынын Көзөмөл методологиясы бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандап алуу боюнча ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банктарды көзөмөлдөө боюнча ченемдик укуктук жана методологиялык базаны иштеп чыгуу жана жакшыртуу; 

- банктык көзөмөлгө тиешелүү сурооолор боюнча республиканын министерстволорунан, ведомстволорунан келген ченемдик документтерге, мыйзамдардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзүү

- бөлүмгө келген маалыматты иштеп чыгып, систематизациялоо, аларды берүү форматын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү

өз кесипкөй билимин дайыма өркүндөтүп туруу, банктардын ишин жөнгө салуу маселелери боюнча ченемдик документтерди, мыйзам чыгаруу актыларын, атайын адабияттарды окуп-үйрөнүү

- Улуттук банкы тарабынан лицензияланган уюмдар менен иш алып барууда Улуттук банкынын кызматкерлеринин этикалык кодексинин талаптарын жана Улуттук банкынын Көзөмөл функцияларын аткарган кызматкерлеринин этикалык нормаларынын талаптарын сактоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

жогорку билиминин болушу (экономикалык билимине артыкчылык берилет, «Магистр» илимий даражасынын же болбосо «Дипломдуу адис» квалификациясы болушу эске алынат), адистиги: экономист, бухгалтер, финансист; 

- банк (финансы) тутумунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (артыкчылык берилет); 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүүсү

- милдеттерин аткарууга зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис тилдерин билүү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу; 

- «Банктык эсептин бухгалтери. 1- деңгээл» сертификатына ээ болуусу (артыкчылык берилет). 

Кошумча талаптар: 

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, командада иштей билүү

- пикир алышуу жана документ менен иштөө деңгээлинде кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөй билүү

- чукул кырдаалдарда өз убагында чечим кабыл ала билүү

- өз аракеттери же аракеттенбей коюуулары үчүн жоопкерчиликти ала билүү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү жана тыкандык. 

 

Документтер 2019-жылдын 2 октябрынын саат 17.00 нөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат: 

- кадрларды каттоо баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билим деңгээлин, квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган документтер, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билет көчүрмөсү

- паспорт көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документтер. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61-10-21 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси 168, каб. №117/1.