Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Cisco түйүндүк жабдуунун техникалык колдоосун жана Cisco FirePower программалык камсыздоонун лицензияларын сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. Cisco түйүндүк жабдуунун техникалык колдоосунун лицензиялары; 

- №2 лот. Firepower Cisco ASA 5515 лицензиялары; 

- №3 лот. Firepower Cisco ASA 5516 лицензиялары. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 27-апрелинде саат 17:30гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 17-апрелинде саат 15:00дөн 16:00гө чейин суроо-жооп режиминде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 30-апрелинде саат 11:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 30-апрелинде саат 11:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы чарба буюмдарын жана сантехникалык материалдарды сатып алуу боюнча 2020-жылдын 25-27-февралында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыктары боюнча «Азамат ДП» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Медеров көчөсү, 8/2). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Veritas NetBackup программалык камсыздоонун лицензияларынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы боюнча «Terratech» («Тератек») ЖЧК жеңүүчү катары таанылганын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., Раззаков көч., 55). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн курулуш материалдарын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар), «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн курулуш материалдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 6-апрелине чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32-70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видеографиканы даярдоо жана иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Видеографиканы даярдоо жана иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 8-апрелине чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-07-43 телефону же baiylchiev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видеоконтентти даярдоо жана иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Видеоконтентти даярдоо жана иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 8-апрелине чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-07-43 телефону же baiylchiev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы визуалдык продукцияны даярдоо жана иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Визуалдык продукцияны даярдоо жана иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 8-апрелине чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-07-43 телефону же baiylchiev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) ашканада иштеген кызматкерлер үчүн атайын кийим сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Ашканада иштеген кызматкерлер үчүн атайын кийим сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 1-апрелине чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат же jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06, (999) 32-14-10, (555) 32 70-10 телефондору жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгы күйүүчү майлоочу материалдарын сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Альфа Ойл» жоопкерчилиги чектелген коому тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Раззаков көчөсү, 32). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр товарларын сатып алуу боюнча сынактык сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узартуу жөнүндө маалымдайт. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 15-апрелинде саат 10:00гө чейин кабыл алынат.  

Сунуштар берилген конверттер 2020-жылдын 15-апрелинде саат 10:00дө каралат. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе техникаларын (түйүндүк, жеке лазер принтерлерин, көп функционалдуу түзүлүштөрдү жана сканерлерди) сатып алууга баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе техникаларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2020-жылдын 6-апрелине чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-25 телефону же ttajykanov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунааларды техникалык тейлөө жана ремонттон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот - Жеңил автоунааларды, микроавтобустарды, жук ташуучу микроавтобусту оңдоо жана техникалык тейлөөдөн өткөрүү

№2 лот Атайын брондолгон автоунааларды оңдоо жана техникалык тейлөөдөн өткөрүү

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 10-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 2-апрелинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2020-жылдын 15-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 15-апрелинде саат 14:00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуттук банктын Т. Үмөталиев атындагы көчөсү 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» объектиси боюнча (кубаттуу электр щиттерин модернизациялоо, тышкы саркынды суу түтүктөрүн жана тосмо дубалдарын капиталдык ремонттон өткөрүү) объектиси боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча төмөнкү лоттон турган: 

- №1 лот. «Улуттук банктын Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» (кубаттуу электр щиттерин модернизациялоо) объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу; 

- №2 лот. «Улуттук банктын Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» (тышкы саркынды, суу түтүктөрүн жана тосмо дубалдарын капиталдык ремонттон өткөрүү) объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу боюнча 2020-жылдын 24-январында жайгаштырылган сынактын жыйынтыгы боюнча: 

- №1 лот боюнча «АКН ЭлектроКомпании» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын (дареги: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү, 1а) жана сынак №2 лот боюнча өткөрүлгөн жок деп таанылгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аба муздатуу системаларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо кызматын сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган ачык республикалык сынакка катышууга чакырат. 

№1 лот. Атайын кондиционерлерди техникалык жактан тейлөө жана оңдоо  

№2 лот. Тиричилик аба муздаткычтарын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо  

№3 лот. Абаны зона боюнча муздатуу системаларын техникалык жактан тейлөө жана оңдоо.  

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 10-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 31-мартында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 15-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 15-апрелинде саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот. Системалык блоктор жана мониторлор; 

№2 лот. Ноутбуктор. 

№3 лот. Системалык блоктор. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 14-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 31-мартында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 17-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 17-апрелинде саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Гарда ишкана» - DLP модулунун «Маалыматтан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуу жана контролдоо» автоматташтырылган системасынын (купуя маалыматтын ачыкка чыгып кетишине бөгөт коюу системасы) техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык республикалык сынакка катышууга чакырат. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 2-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 24-мартында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 6-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 6-апрелинде саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр товарларын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 27-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 24-мартында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт.  

Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2020-жылдын 1-апрелинде саат 10:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар берилген конверттер 2020-жылдын 1-апрелинде саат 10:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ISO/IEC 27001:2013 эл аралык стандартын, маалымат коопсуздугун тескөө системасын пайдаланууга киргизүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар, подрядчылар) сунуштарга баа берүүдө эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунушталган баасына 5 пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2020-жылдын 8-апрелинде саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки биринчи конференция 2020-жылдын 17-мартында саат 15:00дө өткөрүлөт. Ал эми экинчи конференция 2020-жылдын 3-апрелинде өткөрүлөт. 

Конференция өтүүчү дарек: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 14-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 14-апрелинде саат 15:00дө каралат. Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.