«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сантехникалык товарларды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт (даанасы техникалык талапта көрсөтүлгөн) Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 26-февралында саат 15.00 чейин Бостери айылында жайгашкан «Толкун» пансионатынын дарегине «сантехникалык товарларды сатып алууга баа котировкалары» деп белгилөө менен же jmalikov@nbkr.kg, электрондук дареги боюнча сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук даректери боюнча кайрылууга болот». 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электрикалык товарларын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт (даанасы техникалык талапта көрсөтүлгөн) Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 26- февралында саат 15:00 чейин Бостери айылында жайгашкан «Толкун» пансионатынын дарегине «электрикалык товарларын сатып алууга баа котировкалары» деп белгилөө менен же jmalikov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүнктрондук дареги боюнча сунужана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук даректери боюнча кайрылууга болот». 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тиричилик жана өндүрүш техникаларын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), “Тиричилик жана өндүрүш техникаларын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 26-февралында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (“экспедиция”) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук почта боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Сisco түйүндүк жабдууларын техникалык колдоо лицензияларын жана Cisco Firepower түйүндүк жабдуулары үчүн лицензияларын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- Лот №1. Сisco түйүндүк жабдууларын техникалык колдоо лицензиялары; 

- Лот №2. Cisco Firepower түйүндүк жабдуулары үчүн лицензиялары. 

Сынактык документтер 2019-жылдын 12-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 27-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 15-марта саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 15-марта саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы кеңсе эмеректерин (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар)  “Кеңсе эмеректерин сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө  2019-жылдын 25-февралында саат 17:00 кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6  дареги боюнча  тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-418,  5-04-68, (0550) 88-96-10, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы сүт азыктарын (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар)  “Сүт азыктарын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө  2019-жылдын 25-февралында саат 17:00 кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6  дареги боюнча  тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-418,  5-04-68, (0550) 88-96-10, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы күйүүчү-майлоочу материалдарын (ГСМ) (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар)  “Күйүүчү-майлоочу материалдарын (ГСМ)  сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө  2019-жылдын 25-февралында саат 17:00 кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6  дареги боюнча  тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-418,  5-04-68, (0550) 88-96-10, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы темир шкафтарды сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) “Темир шкафтарды сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 25-февралында саат 14.00дөн кечиктирилбестен,  Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg 

электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы төмөнкү кызматтарды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт: 

-Лот 1. Ош областтык башкармалыгынын автоунааларын оңдоо, майын алмаштыруу жана техникалык тейлөө кызматы; 

-Лот 2. Ош областтык башкармалыгынын автоунааларын техникалык кароодон өткөрүү кызматы; 

Баа котировкаларды сыртына “автоунааларын техникалык тейлөөгө сатып алууга баа котировкасы” деп жазылган конвертке салынып, тиешелүү Лот№1 же Лот№2 көрсөтүү менен чапталган түрдө 2019-жылдын 25-февралында саат 15:00 чейин Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефонуна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2019-жылдын 28 январында жарыяланган килемдерди сатып алуу боюнча баа котировкаларын талап кылуунун жыйынтыгы тууралуу «ДуПАлекс» ЖЧКсы (дареги: Бишкек ш., Табышалиева көчөсү, 1) жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт». 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жууп-тазалоочу каражаттар сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт (даанасы техникалык талапта көрсөтүлгөн) Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 21- февралында саат 15:00 чейин Бостери айылында жайгашкан “Толкун” пансионатынын дарегине «Жууп-тазалоочу каражаттарын сатып алууга баа котировкалары» деп белгилөө менен же jmalikov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук даректери боюнча кайрылууга болот». 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы идиш-аяктарды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт (даанасы техникалык талапта көрсөтүлгөн). Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 21- февралында саат 15:00 чейин Бостери айылында жайгашкан “Толкун” пансионатынын дарегине «Идиш-аяктарды сатып алууга баа котировкалары» деп белгилөө менен же jmalikov@nbkr.kg, электрондук дареги боюнча сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук даректери боюнча кайрылууга болот». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы төмөнкү жабдууларды сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

- Лот 1. Компьютердик жабдуулар (техникалык талапта көрсөтүлгөн); 

- Лот 2. Үзгүлтүксүз электр булагы. 

Баа котировкалары (сунуштар) “Компьютердик жабдуулар” Лот№1 же Лот№2 белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 25-февралында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондоруна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы интернет кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар)  “Интернет кызматын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 22-февралында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондоруна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы төмөнкү жабдууларды сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

- Лот 1. Телефон аппараттары, рация; 

- Лот 2. Мегафон (катуу сүйлөгүч). 

Баа котировкалары (сунуштар) “Телефон аппараттарын, рация сатып алууга баа котировкалары” Лот№1 же Лот№2 белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 25-февралында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондоруна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы инвентарь сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) “Инвентарь сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 22-февралында саат 14.00дөн кечиктирилбестен,  Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы интернет байланышын (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) “Интернет байланышын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 21-февралында саат 17:00 кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-418, 5-04-68 (0550) 88-96-10, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы кеңсе товарларын (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) “Кеңсе товарларын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 21-февралында саат 17:00 кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-418, 5-04-68 (0550) 88-96-10, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы компьютер жабдууларын (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) “Компьютер жабдууларын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 21-февралында саат 17:00 кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-418, 5-04-68 (0550) 88-96-10, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы дары-дармектерди (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) “Дары-дармектерди сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 21-февралында саат 17:00 кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-418, 5-04-68 (0550) 88-96-10, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы кеңсе жабдууларын (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) “Кеңсе жабдууларын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 21-февралында саат 17:00 кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-418, 5-04-68 (0550) 88-96-10, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы чарба буюмдарын (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) “Чарба буюмдарын сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 21-февралында саат 17:00 кечиктирилбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-418, 5-04-68 (0550) 88-96-10, (0550) 88-43-10 телефондоруна же uarypbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы протоколдук иш-чаралар үчүн узакка сакталуучу азыктарды (баштыкчалардагы кара/көк чай, кофе, баштыкчадагы кофе, кант, кагаз кол аарчы, бир жолу колдонулуучу идиш-аяктар) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Протоколдук иш-чаралар үчүн узакка сакталуучу азыктарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 25-февраль күнү саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедицияга) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Кулназарова Чолпонго (312) 61-23-04 телефон номерине чалып же chkulnazarova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы чарба буюмдарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт (даанасы техникалык талапта көрсөтүлгөн). Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 19- февралында саат 15:00 чейин Бостери айылында жайгашкан “Толкун” пансионатынын дарегине «Чарба буюмдарын сатып алууга баа котировкалары» деп белгилөө менен же jmalikov@nbkr.kg, электрондук дареги боюнча сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук даректери боюнча кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы курулуш материалдарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт (даанасы техникалык талапта көрсөтүлгөн). Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 19- февралында саат 15:00 чейин Бостери айылында жайгашкан “Толкун” пансионатынын дарегине «Курулуш материалдарын сатып алууга баа котировкалары» деп белгилөө менен же jmalikov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук даректери боюнча кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы пртоколдук иш-чаралар үчүн кондитердик азыктарды, спирт ичимдиктерин жана башка суусундуктарды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыясынын  мөөнөтүнүн узартылгандыгын билдирет. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө Бишкек шаары, Чүй 168, «Экспедиция» 117-бөлмөсү дарегине «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы пртоколдук иш-чаралар үчүн кондитердик азыктарды, спирт ичимдиктерин жана башка суусундуктарды сатып алуу боюнча котировкаларды талап кылууга» деп белгиленип, 2019-жылдын 19-февралында саат 15-00 дөн кечиктирилбестен жөнөтүлүүгө тийиш.   

Толук маалымат алуу үчүн Тогуззаков Кубанычка (312) 61-23-04 телефону жана ktoguzzakov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы лазер принтерлери үчүн картридждерди жана үзгүлтүксүз камсыз кылуу булагы үчүн аккумуляторлорду сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) “Картридж жана аккумулятор сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 19-февралында саат 16.00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр  атындагы көчө 291 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-27-14, 5-22-70 телефонуна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы келишим түзүү үчүн ресторан жана кейтеринг кызматтарын көрсөтүүсүн сатып алуу үчүн төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- Лот №1 келишим түзүү үчүн ресторан кызматтарын көрсөтүүсүн сатып алуу; 

- Лот №2 келишим түзүү үчүн кейтеринг кызматтарын көрсөтүүсүн сатып алуу.  

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2019-жылдын 27-февралынын саат 17.00 гө чейин берилет. Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 22-февралында саат 10.00 дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 05-мартында саат 14.00 гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 05-мартында саат 14.00дө каралат, дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.  

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы телефон аппараттарын сатып алуу боюнча баа котировкасына (сунуш берүүгө) катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар) snikolsky@nbkr.kg почта дарегине электрондук түрдө же «Телефон аппараттарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 19-февраль күнү саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышууга кошумча маалымат алуу үчүн +996 (312) 61-10-82 телефон номерине же shomurzakov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жаздыруучу дисктерден турган жабдуу сынак өткөрүү аркылуу сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 27-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 19-февралында Бишкек  

шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл.  

Сынактык сунуштарды кабыл алуу убактысы 2019-жылдын 4 мартында саат 15:00дө бүтөт, дареги: Бишкек шаар, Чүй пр., 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 4 мартында саат 15:00дө каралат, дареги: Бишкек шаары, Чүй пр., 168. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же  

tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы пртоколдук иш-чаралар үчүн жемиштерди, кургатылган жемиштерди жана жашылчаларды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө Бишкек шаары, Чүй 168, «Экспедиция» 117-бөлмөсү дарегине «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы пртоколдук иш-чаралар үчүн жемиштерди, кургатылган жемиштерди жана жашылчаларды сатып алуу боюнча котировкаларды талап кылууга» деп белгиленип, 2018-жылдын 22-февралынан саат 15-00 дөн кечиктирилбестен жөнөтүлүүгө тийиш.   

Толук маалымат алуу үчүн Тогуззаков Кубанычка (312) 61-23-04 телефону жана ktoguzzakov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы пртоколдук иш-чаралар үчүн кофе капсулаларын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө Бишкек шаары, Чүй 168, «Экспедиция» 117-бөлмөсү дарегине «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы пртоколдук иш-чаралар үчүн кофе капсулаларын сатып алуу боюнча котировкаларды талап кылууга» деп белгиленип, 2019-жылдын 22-февралынан саат 15-00 дөн кечиктирилбестен жөнөтүлүүгө тийиш.   

Толук маалымат алуу үчүн Тогуззаков Кубанычка (312) 61-23-04 телефону жана ktoguzzakov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Comodo SSL Certificate 2 (эки) жылга сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары, (сунуштар) “ Comodo SSL Certificate ”, деп сыртына жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 22-февралга саат 15:00 чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-58 телефону жана easanaliev@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

«Улуттук банктын Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон өткөрүү» (кубаттуу электр щиттерин жана тышкы канализация, суу түтүктөрүн модернизациялоо) объекти боюнча курулуш-монтаждык жумуштарды (техникалык тапшырма) түзүү үчүн потенциалдуу подрядчылардын кызматын сынак өткөрүү аркылуу сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 26-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 15-февралында Бишкек  

шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл.  

Сынактык сунуштарды кабыл алуу убактысы 2019-жылдын 1 мартында саат 15:00дө бүтөт, дареги: Бишкек шаар, Чүй пр., 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 1 мартында саат 15:00дө каралат, дареги: Бишкек шаары, Чүй пр., 168. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же  

tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктын автоунааларын техникалык тейлөө жана ремонттон өткөрүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу үчүн республикалык ачык сынак жарыялайт: 

Сынактык документтер 2019-жылдын «20» февралынын саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын «12» февралда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын «26» -февралда саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылы «26» февралда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Dell жана Dell EMC сервердик жабдуулардын техникалык колдоо кызмат көрсөтүүлөрүнүн мөөнөтүн узартууну сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2019-жылдын 26-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 7-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 1-марта саат 14:00гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 1-марта саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.