Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы 2020-жыл - Жаңы жылга карата балдарга белектерди сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Белектерди сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 13-декабрында саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районунда Бостери айылында жайгашкан Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагында инженердик-геологиялык изилдөө иштерин аткаруу кызматын сатып алуу тууралуу 2019-жылдын 15-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын (сунуштар) сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Геогнозия» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары тандалып алынгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек ш., 7-мкр, үй № 28/2). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы келе жаткан Жаңы жылга карата Улуттук банктын кызматкерлеринин балдарына белек берүү үчүн сунуш берүүчүлөрдү баа котировкасын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Жаңы жылдык белектер» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 13-декабрына чейин саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-90-23 телефонуна же aospanova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы диск массивдерин сатып алуу боюнча баа мониторингине катышууга чакырат. 

Коммерциялык сунуштар, «Диск массивдерин сатып алууга баа мониторинги» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-декабрында саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-10-48 телефонуна же mdavletaliev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Konica Minolta 454e» көп функционалдуу түзүлүштү сервистик колдоо боюнча баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Konica Minolta 454e» көп функционалдуу түзүлүштү сервистик колдоого баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 11-декабрында саат 10.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышууга кошумча маалымат алуу үчүн + 996 (312) 66-91-25 телефонуна же ttajykanov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жылуулоо үчүн материалдарды сатып алуу боюнча 2019-жылдын 21-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Азамат ДП» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Медеров көчөсү, 8/2). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы кеңсе буюмдарын сатып алуу боюнча 2019-жылдын 20-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «КанцМир» жоопкерчилиги чектелген коому (юридикалык дареги: Ош шаары, А. Масалиев пр., үй № 10) контрагент катары тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы күндөлүктөрдү сатып алуу боюнча 2019-жылдын 13-ноябрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер В.А.Гришечкин (дареги: Бишкек шаары, Наримановский кууш көчөсү, 59) жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видеороликтерди даярдоо боюнча төрт лоттон турган кызмат көрсөтүүнү сатып алуу тууралуу жарыялайт: 

- №1 лот «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемесин колдонуу жана QR-коддун жардамы менен калктын товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрү» видеоролиги; 

- №2 лот «Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктары жөнүндө маалымат-түшүндүрмө берүү» видеоролиги; 

- № 3 лот «Дүйнөлүк акча жумалыгы жөнүндө» видеоролиги; 

- № 4 лот «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү жөнүндө» видеоролиги. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Элкарт Мобайл» мобилдик тиркемесин колдонуу жана QR-коддун жардамы менен калктын товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөөлөрү» видеоролигин даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары»; «Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктары жөнүндө маалымат-түшүндүрмө берүү» видеоролигин даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары»; «Дүйнөлүк акча жумалыгы жөнүндө» видеоролигин даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» жана «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү жөнүндө» видеоролигин даярдоо боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 5-декабрында саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0 312) 61-24-14 телефонуна жана nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сунуштоочуларды интернет/IPTV түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүлөрүн баа котировкаларын (сунуштарын) сурап билүү ыкмасында сатып алуу сынагына катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Интернет түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 9-декабрында саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 61-10-49 телефон номерине же netadmin@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын кызматкерлери үчүн визитка карточкаларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлери үчүн визитка карточкаларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 6-декабрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 61-23-04 телефону аркылуу К. Тогуззаковго жана ktoguzzakov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын мезгилдүү расмий басылмаларын калыпка салуу жана басып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу максатында төмөнкү лоттордон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- 1-лот. «Улуттук банктын 2019-жыл үчүн жылдык отчету» басылмасын эки китеп түрүндө калыпка салуу жана басып чыгаруу; 

- 2-лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет» басылмасын калыпка салуу жана басып чыгаруу, илимий иштерди калыпка салуу;  

- 3-лот. «Кыргыз Республикасынын төлөм теңдемин» калыпка салуу жана басып чыгаруу;  

- 4-лот. «Улуттук банктын ченемдик актыларын» калыпка салуу жана басып чыгаруу. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 13-декабрында саат 17:30га чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 9-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 19-декабрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 19-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кондиционерлерди, сплит-системаларды (прецизиондук кондиционерлер) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынакка катышууга чакырат. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2019-жылдын 17-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдында конференция 2019-жылдын 10-декабрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 20-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 20-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Database сервердик жабдуунун техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2019-жылдын 13-декабрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдында конференция 2019-жылдын 4-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 18-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2019-жылдын 18-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle Sparc T5-4 сервердик жабдуунун техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 6-декабрында саат 17:30га чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2019-жылдын 28-ноябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 12-декабрында саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 12-декабрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Сырткы архитектуралык элементтерди капиталдык ремонттон өткөрүү (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын цоколдук бөлүгүн кайра калыбына келтирүү)», «Пандустарды куруу (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын сырткы тепкичин ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлаштыруу)» жана «Пандустарды куруу (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын сырткы тепкичин ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлаштыруу)» объектилери боюнча иштерди сатып алуу үчүн төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынакка катышууга чакырат: 

1-лот «Сырткы архитектуралык элементтерди капиталдык ремонттон өткөрүү (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын цоколдук бөлүгүн кайра калыбына келтирүү)»; 

2-лот «Пандустарды куруу (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын сырткы тепкичин ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлаштыруу)»; 

3-лот «Пандустарды куруу (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын сырткы тепкичин ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлаштыруу)». 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 11-декабрында саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынактык документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынак алдында конференция 2019-жылдын 3-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 17-декабрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 17-декабрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот.