Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы номиналын аныктоосуз банкнот эсептегичтерди сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 14-июнунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 2-июнунда саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 17-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2022-жылдын 17-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) тазалоочу курулмаларын реконструкциялоо объекти» боюнча колдонулуп жаткан тазалоочу курулмалар системасын талдоо (аудит) кызматтарын сатып алууга 2022-жылдын 22-апрелинде жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «БИМ-Студия» ЖЧК жеңүүчү катары таанылгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек ш. Турусбеков көч., 31). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе буюмдарын сатып алууга 2022-жылдын 22-апрелинде жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «КанцТорг» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Панфилов көчөсү, 162). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы илимий-изилдөө мүнөзүндөгү («Микрокамсыздандыруу кызматтарына суроо-талапты жана сунушту изилдөө» темасы боюнча иштерди аткаруу) кызмат көрсөтүүлөрдү бир булактан сатып алуу же түздөн-түз келишим түзүү боюнча өткөрүлгөн сатып алуунун жыйынтыгы боюнча «Крестон Ансар» ЖЧК (дареги: Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108) жеңүүчү деп табылгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 6-апрелинде жарыяланган «Ош ш., Курманжан датка к., 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратын жаратылыш газы менен жеке жылытуучу жабдууну орнотуу аркылуу ички жылуулук менен камсыздоо системасын капиталдык ремонттон өткөрүү» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт. 

Сынак коммиссия тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы басымдуу жабдуу (насостук жабдуу) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Басымдуу жабдуу (насостук жабдуу) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 27-майына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы электр жабдууларын (ГКТП) сыноодон өткөрүү жана алдын алуу, коргоо каражаттарын лабораториялык сыноодон өткөрүү кызматтарын (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Электр жабдууларын (ГКТП) сыноодон өткөрүү жана алдын алуу, коргоо каражаттарын лабораториялык сыноодон өткөрүү боюнча баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 27-майында саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) «Комбиблок» тазалоочу курулмасын техникалык тейлөө кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). 

Баа котировкалары (сунуштар), «Комбиблок» тазалоочу курулмасын техникалык тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 30-майына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, пансионат «Толкун» дареги боюнча же Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 29-42-06 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) дизель генераторду техникалык жактан тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Дизель генераторду техникалык жактан тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 30-майына чейин саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, пансионат «Толкун» дареги боюнча же Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 29-42-06 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) муздатуучу жана ысытуучу жабдууларын оңдоо кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). 

Баа котировкалары (сунуштар) «Муздатуучу жана ысытуучу жабдууларын оңдоо кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 30-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, пансионат «Толкун» дареги боюнча же Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 29-42-06 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматкерлерин ПЦР-тестирлөөдөн өткөрүү кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа сунуштары, «ПЦР-тестирлөө кызматын сатып алууга баа сунуштары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 23-майына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312 66-90-89) телефон номери жана dabdygulova@nbkr.kg электрондук почта боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы инвентарларды төмөнкү лоттор боюнча сатып алуу тууралуу жарыялайт: 

- 1-лот. Колго кармаган электр чөп чапкыч (өзү жүрүүчү). 

- 2-лот. Колго кармаган электр чөп чапкыч (леска + диск). 

- 3-лот. Башка инвентарь (жумушчу стол, тиешелүү станоктор, электр араа ж. б.). 

Баа котировкалары (сунуштар), «Инвентарь сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 24-майында саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 25-майына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-03 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банкноттор пачкасын түзүү үчүн картон кагазынан жасалган коштомо кагазын сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Арте» ЖЧК (дареги Бишкек шаары, Манасчы Сагынбай көчөсү, 13) жеңүүчү деп табылгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Эл аралык балдарды коргоо (1-июнь) күнүнө карата Улуттук банктын кызматкерлеринин балдарына белектерди сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын (сунуштар) сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча, Чүй областы, Аламүдүн району, Маевка айылы, Больничный кууш көчөсү 11 дареги боюнча катталган, «Раритет-С» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы электр товарларын сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер М. Алишева жеңүүчү катары тандалып алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги: Жалал-Абад шаары, Курманбек көчөсү, 8, Строймаркет базары, дүкөн 46. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Tenable компаниясынан «Nessus Professional» программалык камсыздоосунун лицензиясынын мөөнөтүн узартууну сатып алуу жөнүндө кайрадан жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Баа котировкаларын сурап билүү: «Nessus Professional» программалык камсыздоосунун лицензиясынын мөөнөтүн узартуу» жазуусу менен потенциалдуу контрагенттин толук аталышын, юридикалык/айкын дарегин, салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүп, конвертти берген жооптуу адамдын колу коюлуп, чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 20-майында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн: (0312) 66-91-58 телефон номери же kzamirbekov@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 1-мартында жарыяланган «Талас шаары, Бердике Баатыр к., 291 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгынын административдик имаратын жана курулмаларын капиталдык оңдоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткарууну сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. Сынактын жеңүүчүсү катары «Алым-Строй» ЖЧКсы таанылды (дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Арча-Бешик ж/к, Сары Булун к., 19). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жууркан-төшөктөрдү сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 24-майында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 20-майында Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча саат 14:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2022-жылдын 27-майында саат 10:00гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 27-майында саат 10:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча техникалык координаторго +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе техникаларын (түйүндүк лазердик жана түстүү принтерлер, көп функциялуу түзүлүштөр жана сканерлер) сатып алууга баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе техникаларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2022-жылдын 26-майына чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча +996 (312) 61-10-20 телефону же bbularov@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үзгүлтүксүз энергия менен камсыз кылуу булактарынын техникалык колдоосун (оңдоо жана техникалык тейлөө) сатып алууга ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 25-майында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 19-майында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 30-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 30-майында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кашкар бөрү карагаты », «Азия оюндары», «Тиричилик буюмдары: тай туяк», «Сомго 30 жыл» коллекциялык монеталарын даярдоо жана аларды жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 7-июнунда саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 19-майында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 10-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2022-жылдын 10-июнунда саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы стандарттуу программалык камсыздоону сатып алуу үчүн баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Стандарттуу программалык камсыздоону (AutoDesk AutoCAD) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен snikolsky@nbkr.kg электрондук почтасына электрондук түрдө же чапталган конверт түрүндө 2021-жылдын 19-майында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселеси боюнча +996 (312) 66-91-85 телефон номери же atabyldiev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Т.Үмөталиев к., 101 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын административдик имаратын капиталдык оңдоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин (жылуулук менен камсыздоо системасын, тосмолорду, сырткы ыңгайлуулуктарды, агынды жана суу түтүктөрүн капиталдык оңдоо) сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 20-майында саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 13-майында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 24-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 24-майында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү лоттордон турган эмеректерди сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Кеңсе отургучтары жана креслолор; 

- № 2 лот. Корпустук эмерек (китеп, кийим үчүн шкафтар); 

- № 3 лот. Кеңсе эмереги (жетекчинин кабинети, журналдар үчүн столдор, тумбалар); 

- №4 лот. Жумшак эмерек. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 16-майында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 11-майында саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 20-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 20-майында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Сынак отурумдарын видеого түшүрүү жана протокол түзүү системасы» автоматташтырылган системасын сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 18-майында саат 17:00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 11-майында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 20-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 20-майында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 грамм, 31,1035 грамм, 100 грамм салмактагы өлчөнгөн алтын куймаларын берилген чийки заттан даярдоо жана аны ташып жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подрядчылар) сунуштарга баа берүүдө эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунушталган баасына 7 (жети) пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2022-жылдын 28-майында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 12-майында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 31-майында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2022-жылдын 31-майында саат 15:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Eviews Enterprise Edition программалык камсыздоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 19-майында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 11-майында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 24-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 24-майында саат 14:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.