Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жыл календарларын басып чыгаруу боюнча эки лоттон турган кызмат көрсөтүүнү сатып алуу тууралуу жарыялайт: 

- №1 лот. Столдун үстүнө коюлуучу жыл календары; 

- №2 лот. Дубалга илинүүчү жыл календары. 

Баа котировкалары (сунуштар) «столдун үстүнө коюлуучу жыл календарын басып чыгаруу боюнча баа котировкалары» жана «дубалга илинүүчү жыл календарын басып чыгаруу боюнча баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 31-октябрында саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0 312) 61-24-14 телефонуна жана nmukashev@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн экологиялык долбоорду иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар) «Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору («Толкун» пансионаты) үчүн экологиялык долбоорду иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 23-октябрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Бостери айылында жайгашкан «Толкун» пансионатынын дарегине жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына же Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунда («Толкун» пансионаты) таза сууну пайдалануу үчүн суу чыгаруу долбоорун иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн). Баа котировкалары (сунуштар) «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунда («Толкун» пансионаты) таза сууну пайдалануу үчүн суу чыгаруу долбоорун иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 23-октябрында саат 15.00дөн кечиктирбестен, Бостери айылында жайгашкан «Толкун» пансионатынын дарегине жана jmalikov@nbkr.kg электрондук почтасына же Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы «№4 конок үйүн капиталдык ремонттон өткөрүү» жана «Батыш тарабында жайгашкан дубалды оңдоо» объектилери боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу кызматын сатып алуу үчүн төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынакка катышууга чакырат: 

1-лот «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы №4 конок үйүн капиталдык ремонттон өткөрүү объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу»; 

2-лот «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы Батыш тарабында жайгашкан дубалды оңдоо объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу». 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 15-октябрында саат 17.00гө чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 3-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 18-октябрында саат 15.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сунуштар 2019-жылдын 18-октябрында саат 15.00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сооттолгон микроавтобусту сатып алуу боюнча ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча жана tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2019-жылдын 23-октябрында саат 17.30га чейин берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2019-жылдын 8-октябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 29-октябрында саат 15.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 29-октябрында саат 15.00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефонуна же tender@nbkr.kg электрондук почтасы боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Алтын Ордо» касса борборунун долбоордук-сметалык документтерин иштеп чыгууга кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча эки баскычтан турган республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. Сынакка 2019-жылдын 27-августунда «Вечерний Бишкек» жана «Эркин-Тоо» газеталарында жарыяланган тизмеге ылайык, квалификацияга чейин тандоо жол-жобосунан өткөн иш сунуштоочулар /подрядчылар катыша алышат.  

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 22-октябрында саат 17.00гө чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки биринчи конференция 2019-жылдын 13-сентябрында саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт.  

Сынакка чейинки экинчи конференция 2019-жылдын 11-октябрында саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт.  

Конференцияга катышуу боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча 2019-жылдын 25-октябрында саат 15.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар берилген конверттер 2019-жылдын 25-октябрында саат 15:00дө каралат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53, 61-52-83 телефон номерлери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.