Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-жылга мезгилдүү расмий басылмаларын калыпка салуу жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча төмөнкү беш лоттон турган болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

- 1-лот. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жыл үчүн жылдык отчету» басылмасын эки китеп түрүндө калыпка салуу; 

- 2-лот. «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жыл үчүн жылдык отчету» басылмасын эки китеп түрүндө басып чыгаруу; 

- 3-лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет», «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмаларын жана илимий иштерди калыпка салуу; 

- 4-лот. «Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми» басылмасын калыпка салуу; 

- 5-лот. «Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет», «Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми», Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмаларын басып чыгаруу. 

Сынактын жеңүүчүсү болуп «M-MAXIMA» (ЭМ-МАКСИМА) ЖЧКсы таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов көчөсү, 197/1). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын аймагынын аянтын топографиялык сүрөткө түшүрүү кызматын баа котировкаларын сурап билүү ыкмасында сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын аймагынын аянтын топографиялык сүрөткө түшүрүү кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюп, уюмдун толук аталышын, юридикалык/айкын дарегин, салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 10-февралында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) же ashalpykov@nbkr.kg электрондук почта дарегине сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66 94 72 телефон номерине же bosmonov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Газпромнефть-Азия Операциялык компания» жоопкерчилиги чектелген коому тандалып алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 8-кичирайону, үй № 28 а, тел.: 0312 51-51-51, факс: 0312 51-44-44, http://gazprom-neft.kg. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү имаратты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгында төмөнкү контрагенттер тандалып алынгандыгын маалымдайт: 

- № 1 лот. «Имараттын иш бөлмөлөрүн жана аймагын жууп-тазалоо жана тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу» боюнча Ботошова Шааркан Сайдимановна жеңүүчү болуп тандалып алынды, юридикалык дареги: Баткен шаары, Чет-Булак көчөсү

- № 2 лот. «Имаратты тейлөө, имараттын энергия системасын, дизель генератордук түзүлүшүн көзөмөлдөө жана үзгүлтүктөрдү четтетүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу» боюнча Саттаров Асан Имамидинович жеңүүчү болуп тандалып алынды, юридикалык дареги: Баткен шаары, Базар-Башы кварталы, Келечек көчөсү, үй н/ж. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы имаратты жана чектешкен аймакты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт:  

№ 1 лот бөлмөлөрдү жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу (жууп тазалоочу);  

№ 2 лот чектешкен аймакты тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу (жумушчу).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Имаратты жана чектешкен аймакты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 9-февралына саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-03-75 же 2-05-08 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы жууп-тазалоо каражаттарын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Жууп-тазалоо каражаттарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 7-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы имаратты жана чектешкен аймакты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт: № 1 лот Бөлмөлөрдү жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу (жууп тазалоочу); № 2 лот Чектешкен аймакты тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу (жумушчу).  

Коммерциялык сунуштар, «Имаратты жана чектешкен аймакты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 7-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы жүгүртүү кассасынын сактоо жайынын эшигине кулпу сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Сактоо жайынын эшигине кулпу сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 13-февралына чейин саат 16.00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-27-14, 5-22-70 телефондоруна же skokoev@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы кеңсе товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 7-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu @nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы имаратты утурумдук оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Имаратты утурумдук оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 10-февралында саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан датка көчөсү 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондору боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы күйүүчү-майлоочу материалдарды (бензин, дизель) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Күйүүчү-майлоочу материалдарды (бензин, дизель) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 6-февралына чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы имараттарды тейлөө (лот №1 бөлмөлөрдү жууп-тазалоочу кызматкер 2 бирдик; лот № 2 короону караган кызматкер 1 бирдик) кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Имараттарды тейлөө кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө  

2023-жылдын 7-февралына чейин саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефондору боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы брендделген продукцияларды: баштыктарды, калем саптарды, блокнотторду, папкаларды, ачык каттарды, конверттерди сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Толук маалымат техникалык талапта көрсөтүлгөн. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Брендделген продукцияларды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 1-февралында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн aismailova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы кеңсе товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Кеңсе товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 31-январына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) тазалоочу курулмаларын реконструкциялоо (куруу)» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызматын сатып алуу максатында ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 7-февралында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 30-январында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Видеоконференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 10-февралында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2023-жылдын 10-февралында саат 15:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.