Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы DELL сервердик жабдууларын техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 13-июнунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 9-июнунда саат 16:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 16-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 16-июнунда саат 14:30да Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Административдик-чарба иши» автоматташтырылган системасын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынакка сынактык сунуштарды берүүнүн акыркы мөөнөтүн узартуу жөнүндө билдирет. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 7-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 12-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 12-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Талас областтык башкармалыгынын административдик имаратына контролдук кирүү/чыгуу шлюзунун имаратын тургузуу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 4-июлунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 19-июнунда саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 7-июлунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 7-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 14-апрелинде жарыяланган маалыматты сактоо үчүн дисктерди сатып алуу боюнча сынактын жыйынтыгын маалымдайт.  

Келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча комиссия сынакты өткөн катары таануу чечимин кабыл алган. 

Сынактын жеңүүчүсү ЖЧК «Green Light» (Грин Лайт) жеңүүчү катары аныкталды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Табышалиев көчөсү 57).  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өрт өчүргүчтөрдү толтуруу (кайра толтуруу) кызматын кайталап сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Өрт өчүргүчтөрдү толтуруу (кайра толтуруу) кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 9-июнунда саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 39-22-75 телефон номери же ajarkynbaev@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 28-апрелинде жарыяланган кеңсе товарларын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. Сынактын жеңүүчүсү катары «КанцТорг» ЖЧКсы таанылды (дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Панфилов көчөсү, 162). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы отун (көмүр) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Отун сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 12-июнуна чейин саат 16:00дөн кечиктирбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дарыларды сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Дарыларды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 7-июнуна чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Н. Осмонкуловага (312) 66-90-89 телефонуна жана nosmonkulova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот» 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SYMC DESKTOP EMAIL ENCRYPTION POWERED BY PGP TECHNOLOGY 10.4 XPLAT PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS GOV BAND A программалык камсыздоонун лицензиясын 10 пайдалануучуга 1 (бир) жылга узартууну сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «PGP программалык камсыздоонун лицензиясын узартууну сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 6-июнунда саат 15:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. Конверттин сыртында компаниянын салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин жазуу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-57 телефону жана mbegalieva@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жалюзилерди сатып алууга 2023-жылдын 24-апрелинде жарыяланган баа котировкаларын сурап-билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Т.Е. Ким жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Карасаев көчөсү, 95). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы компьютерлерди тейлөө үчүн тетиктерди жана керектелүүчү материалдарды (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн) сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Т.О. Садырбаев тандалып алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Огонбаев көчөсү, 104. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы темир шкафтарды сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Темир шкафтарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 9-июнуна чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-03 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы СOVID-19 вирусуна ПЦР-тестирлөө жүргүзүү кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «COVID-19 вирусуна ПЦР-тестирлөө жүргүзүү кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 2-июнуна чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-90-89 телефону жана zhakylychbekova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Ж.А. Кылычбековага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ж.Турусбеков көчөсү 47 / Токтогул көчөсү 187 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имараты үчүн мекемелик автоматтык телефон станциясын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 13-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 29-майында саат 10:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 16-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 16-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы имараттын жайларын утурумдук ремонттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Имараттын жайларын утурумдук ремонттоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 5-июнунда саат 14:00дөн кечиктирилбестен Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-03-75 же 2-05-08 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 грамм, 31.1035 грамм, 100 грамм салмактагы өлчөнгөн алтын куймаларын берилген чийки заттан даярдоо жана аны ташып жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подрядчылар) сунуштарга баа берүүдө эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, Кыргыз Республикасынын жарандыгына ээ жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын колдонгонун тастыктаган документтерди сунуштаган шартта, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда сунушталган баасына 7 (жети) пайыз өлчөмүндө жеңилдик берилет. 

Сынакка катышуу үчүн документтер 2023-жылдын 15-июнунда саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 30-майында саат 14:00дө видеоконференция байланышы режиминде өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 20-июнунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 20-июнунда саат 15:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратынын тосмолорун жана чарба курулмаларын реконструциялоо менен ондоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2023-жылдын 6-июнунда саат 17:30га чейин Бишкек ш. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 19-майында саат 10:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 9-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2023-жылдын 9-июнунда саат 14:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Административдик-чарба иши» автоматташтырылган системасын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 30-майында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 17-майында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 2-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 2-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.