Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы калыбына келтирүү борборунун ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) электрондук түрдө udjunusov@nbkr.kg электрондук почта дарегине же «Калыбына келтирүү борборунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 27-августунда саат 15.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94, 0553 11-19-37 телефонуна жана udjunusov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы бөлүнгөн альтернативдүү байланыш каналын ижарага алуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча баа котировкасына (сунуш берүүгө) катышууга кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуларды чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Бөлүнгөн альтернативдүү байланыш каналын ижарага алуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 21-августунда саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 61-10-65 телефон номерине же netadmin-swift@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дизель генератордук жабдууларды техникалык жактан тейлөө жана оңдоо иштери боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) «Дизель генератордук жабдууларды техникалык жактан тейлөө жана оңдоо иштери боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-августунда саат 14.00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-49 телефон номерине же zhkuseinov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы архив документтери үчүн кутуларды сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Архив документтери үчүн кутуларды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 16-августунда саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Л.Н. Филатовага (312) 66-90-29 телефону аркылуу жана lfilatova@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы КАМАЗ маркасындагы жүк ташуучу автоунаанын бирдейлештирилген нормалдуу тышкы өлчөмдөгү кузовун оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «КАМАЗ маркасындагы жүк ташуучу автоунаанын бирдейлештирилген нормалдуу тышкы өлчөмдөгү кузовун оңдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 27-августунда саат 14:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-87 телефон номерине жана easanbekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ачык ачкыч инфраструктурасын жана электрондук санарип кол тамга - PKI - IDM сертификаттарын таратууну башкаруу системасын сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 4-сентябрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча жана tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 22-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл.  

Сынак боюнча сунуштар 2019-жылдын 10-сентябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 10-сентябрында саат 15:00дө каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы программалык камсыздоо менен GPS-контролёрлорду сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Программалык камсыздоо менен GPS-контролёрлорду сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 13-августунда саат 11:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-87 телефон номерине жана easanbekov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгынын аймагы» объекти боюнча топографиялык сүрөткө тартуу кызмат көрсөтүүсүн баа котировкаларын сурап билүү ыкмасында сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) tbelegenov@nbkr.kg электрондук почта дарегине же «Топографиялык сүрөткө тартууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 15-августунда саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш.  

Баа котировкаларына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-67 телефонуна же ashalpykov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгынын аймагы» объекти боюнча топографиялык сүрөткө тартуу кызмат көрсөтүүсүн баа котировкаларын сурап билүү ыкмасында сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) tbelegenov@nbkr.kg электрондук почта дарегине же «Топографиялык сүрөткө тартууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 15-августунда саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш.  

Баа котировкаларына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-67 телефонуна же ashalpykov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагынын чыгыш контролдоо-өткөрүү пунктуна жаандан аккан сууларды агызуу түтүгүн орнотуу менен кирүү жолун оңдоо» объекти боюнча топографиялык сүрөткө тартуу кызмат көрсөтүүсүн баа котировкаларын сурап билүү ыкмасында сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) tbelegenov@nbkr.kg электрондук почта дарегине же «Топографиялык сүрөткө тартууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 15-августунда саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш.  

Баа котировкаларына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-67 телефонуна же ashalpykov@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын кийим сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Атайын кийим сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 20-августунда саат 10.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы СВИФТ сервис бюросунун инфраструктурада колдонулушу мүмкүнчүлүгүнө көз карандысыз тест жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сынак аркылуу сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочуларга/ подрядчыларга) эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу берилген сунуштарга баа берүүдө төмөнкү жеңилдиктер берилет: 

- кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууда потенциалдуу контрагент жергиликтүү эмгек ресурсунун кеминде 70 пайызын жана жергиликтүү чийки заттардын жана материалдардын кеминде 30 пайызын колдонгон шартта сунушталган баага 15 пайыз өлчөмүндө жеңилдик. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 27-августунда саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 8-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 30-августунда саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 30-августунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Алтын Ордо» касса борборунун долбоорун иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча эки баскычта өтүүчү республикалык ачык сынактын алкагында сунуштоочуларды/подрядчиктерди квалификациялык алдын-ала тандоо өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

Квалификациялык алдын-ала тандоо боюнча документтер 2019-жылдын 7-августунда саат 17.30га чейин берилет. 

Тандоого катышуу үчүн документтер салынган конверттер 2019-жылдын 20-августунда саат 14.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген документтер кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Тандоого катышуу үчүн билдирмелер салынган конверттерди ачуу 2019-жылдын 20-августунда саат 14.00дө: Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча ишке ашырылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 312 669153, 615283 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SIEM (Security information and event management) классындагы маалымат коопсуздугуна тиешелүү окуяларды топтоо жана талдап-иликтөө боюнча аппараттык-программалык комплексти сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон өткөн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочуларга/ подрядчыларга) эл аралык катышуучуларга караганда берилген сунуштарга баа берүүдө төмөнкү жеңилдиктер берилет: 

товар сатып алууда продукциянын сапатын жана коопсуздугун тастыктаган зарыл сертификаттар бар болгон шартта сунушталган баага 5 пайыз өлчөмүндө жеңилдиктер. 

Сынак боюнча документтер 2019-жылдын 27-августунда саат 17.00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 6-августунда Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15.00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 30-августунда саат 14.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 30-августунда саат 14.0дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.