Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү 3 лоттон турган сактоо мөөнөтү бир айдан жогору азыктарды (тез бузулбаган азык-түлүк) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Консервалар жана татымалдар; 

- № 2 лот. Ун, акшак жана кесме, макарон түрлөрү

- № 3 лот. Бакалея жана кондитер азыктары. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 30-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 25-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 8-майында саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 8-майында саат 10:30да Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын кийим-кече сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Атайын кийим-кече сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 26-апрелине чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-03 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү эки лоттон турган MS SQL маалыматтар базасын башкаруу системасынын лицензияларын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- Лот №1. MS SQL Enterprise Edition маалыматтар базасын башкаруу системасынын лицензиялары; 

- Лот №2. MS SQL Standard Edition маалыматтар базасын башкаруу системасынын лицензиялары. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 29-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 26-апрелинде саат 13:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 7-майында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 7-майында саат 14:15те Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы ГКТП 160 кВт лабораториялык сыноодон өткөрүү кызматын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «ГКТП 160 кВт лабораториялык сыноодон өткөрүү кызматын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 25-апрелинде саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-03-75 же 2-05-08 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаага тиешелүү буюмдарды төмөнкү лоттор боюнча сатып алуу тууралуу жарыялайт: 

- 3-лот. Аккумуляторлор; 

- 4-лот. Автохимия. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Автоунаага тиешелүү буюмдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 17-апрелинде саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгы интернет кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Интернет кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын  

18-апрелинде саат 16:00гө чейин, Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03922) 5-12-59, (0559) 88-14-10 телефондоруна же nmakeshov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Datacore SANsymphony программалык камсыздоонун техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 23-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 18-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 26-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 26-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дизель генератордук түзүлүштөрдү сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Дизель генератордук түзүлүш (100 кВА); 

- № 2 лот. Дизель генератордук түзүлүш (60 кВА). 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 25-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 16-апрелинде саат 14:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 30-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 30-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү лоттордон турган тармактык жабдууларды сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

- №1 лот. Түйүндөр аралык экрандар; 

- №2 лот. Маршрутизаторлор;. 

- №3 лот. Областтык башкармалыктар үчүн коммутаторлор; 

-№4 лот. ISP үчүн коммутаторлор.  

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 6-майында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 19-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 10-майында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 10-майында саат 15:30да Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Сүйлөшүүлөрдү жазуу системасын сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2024-жылдын 18-апрелинде саат 17:30га чейин Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 8-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 23-апрелинде саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар сынактын катышуучуларынын катышуусунда  

2024-жылдын 23-апрелинде саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратынын тосмолорун жана чарба курулмаларын реконструкциялоо менен капиталдык ондоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алууга республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2024-жылдын 11-апрелинде саат 17:30га чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 5-апрелинде саат 10:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 16-апрелинде саат 16:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2024-жылдын 16-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жабдууларды сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Эсептеп чыгаруу ресурстарын виртуалдаштыруу системасы үчүн сервердик жабдуулар; 

- № 2 лот. Резервдик көчүрүү системасы үчүн сервердик жабдуулар; 

- № 3 лот. Маалыматты репликациялоо системасы үчүн сервердик жабдуулар. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 23-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 5-апрелинде саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 26-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 26-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Улуу Жеңишке 80 жыл», «Айкөл Манас», «Кара-Кыргыз автономиялуу облусуна 100 жыл» коллекциялык монеталарын даярдоо жана аларды жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт.  

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 11-апрелинде саат 17:30га чейин tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 26-мартында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 16-апрелинде саат 14:30га чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 16-апрелинде саат 14:30да каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 52 83 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.