Кыргыз Республикасынын Кылмыш-Жаза кодекси 

 

225-берене. Акчаны же баалуу кагазды жасалма жасоо 

 

1. Жасалма акча белгилерин, металл тыйындарды, баалуу кагаздарды же чет өлкөлүк валютаны же чет өлкөлүк валютадагы баалуу кагаздарды сатуу максатында жасоо же болбосо сатуу максатында сактоо, ошого тете сатуу төмөнкүдөй айып салынат: 

VI-категориядагы айып: 

- жашы жетелектер үчүн 800дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин (80 000 сомдон 100 000 сомго чейин);  

- башка адамдар үчүн 1800дөн 2200 эсептик көрсөткүчтөргө чейин (180 000 сомдон 220 000 сомго чейин). 

же II-категориядагы айып салуу менен II-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат: 

- жашы жетелектер үчүн бир жыл алты айдан эки жыл алты айга чейин (40 000 сомдон 60 000 сомго чейин айып салуу менен); 

- башка адамдар үчүн эки жыл алты айдан беш жылга чейин (100 000 сомдон 140 000 сомго чейин айып салуу менен). 

 

2. Төмөнкүдөй жасалган ошол эле жосундар: 

 

1) ири өлчөмдө

 

2) алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан, III-категориядагы айып салуу менен III-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат: 

- жашы жетелектер үчүн эки жыл алты айдан төрт жылга чейин (60 000 сомдон 80 000 сомго чейин айып салуу менен); 

- башка адамдар үчүн беш жылдан жети жыл алты айга чейин (140 000 сомдон 180 000 сомго чейин айып салуу менен). 

 

Эскертүү. Кылмыш жасоо учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн бир миң эсе ашкан кылмыш предметинин наркы ушул беренеде ири өлчөм деп таанылат.