2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
13.10.2021 240 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 26
11.10.2021 248 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 12
08.10.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 6
06.10.2021 50 400.00 600 000.00 АКШ доллары 7
04.10.2021 441 669.96 5 350 000.00 АКШ доллары 19
01.10.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
30.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 13
29.09.2021 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 2
28.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 6
24.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
17.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
16.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 34
15.09.2021 84 800.00 1 000 000.00 АКШ доллары 181
13.09.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 30
10.09.2021 200 000.00 2 500 000.00 АКШ доллары 9
09.09.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
03.09.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 19
02.09.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 47
01.09.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 28
27.08.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
12.08.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
09.08.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 31
06.08.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
04.08.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 29
02.08.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
30.07.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 21
29.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
28.07.2021 240 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 34
27.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
26.07.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
23.07.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 6
21.07.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
16.07.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 5
15.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
08.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
07.07.2021 240 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 25
01.07.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
30.06.2021 112 000.00 1 400 000.00 АКШ доллары 20
28.06.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
23.06.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
21.06.2021 280 000.00 3 500 000.00 АКШ доллары 10
15.06.2021 79 800.00 950 000.00 АКШ доллары 7
11.06.2021 56 000.00 700 000.00 АКШ доллары 7
10.06.2021 71 060.00 850 000.00 АКШ доллары 1
09.06.2021 737 860.00 9 100 000.00 АКШ доллары 12
08.06.2021 243 320.00 2 950 000.00 АКШ доллары 3
07.06.2021 224 256.00 2 760 000.00 АКШ доллары 3
04.06.2021 327 420.00 3 900 000.00 АКШ доллары 3
03.06.2021 315 385.00 3 800 000.00 АКШ доллары 1
02.06.2021 593 605.00 7 340 000.00 АКШ доллары 3
01.06.2021 708 300.00 8 700 000.00 АКШ доллары 5
31.05.2021 79 800.00 950 000.00 АКШ доллары 1
28.05.2021 613 855.00 7 565 000.00 АКШ доллары 7
27.05.2021 389 050.00 4 775 000.00 АКШ доллары 2
26.05.2021 726 605.00 9 075 000.00 АКШ доллары 2
25.05.2021 677 950.00 8 450 000.00 АКШ доллары 1
24.05.2021 139 159.00 1 730 000.00 АКШ доллары 10
21.05.2021 301 330.00 3 690 000.00 АКШ доллары 3
20.05.2021 191 200.00 2 300 000.00 АКШ доллары 8
19.05.2021 183 800.00 2 225 000.00 АКШ доллары 3
18.05.2021 195 500.00 2 375 000.00 АКШ доллары 1
17.05.2021 164 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
12.05.2021 125 375.00 1 500 000.00 АКШ доллары 11
11.05.2021 112 712.50 1 400 000.00 АКШ доллары 5
06.05.2021 80 062.50 950 000.00 АКШ доллары 4
04.05.2021 428 650.00 5 300 000.00 АКШ доллары 20
03.05.2021 31 125.00 375 000.00 АКШ доллары 8
30.04.2021 344 000.00 4 300 000.00 АКШ доллары 11
29.04.2021 164 000.00 2 050 000.00 АКШ доллары 10
28.04.2021 530 000.00 6 625 000.00 АКШ доллары 25
27.04.2021 130 000.00 1 625 000.00 АКШ доллары 17
26.04.2021 336 000.00 4 125 000.00 АКШ доллары 7
23.04.2021 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 3
22.04.2021 260 000.00 3 250 000.00 АКШ доллары 6
21.04.2021 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 2
20.04.2021 152 000.00 1 900 000.00 АКШ доллары 4
19.04.2021 105 440.00 1 300 000.00 АКШ доллары 6
16.04.2021 130 000.00 1 625 000.00 АКШ доллары 5
15.04.2021 210 000.00 2 625 000.00 АКШ доллары 2
14.04.2021 278 000.00 3 475 000.00 АКШ доллары 8
13.04.2021 434 247.20 5 345 000.00 АКШ доллары 8
12.04.2021 425 947.20 5 245 000.00 АКШ доллары 11
09.04.2021 99 947.20 1 245 000.00 АКШ доллары 3
08.04.2021 125 000.00 1 562 500.00 АКШ доллары 7
06.04.2021 199 462.20 2 450 000.00 АКШ доллары 9
05.04.2021 130 000.00 1 625 000.00 АКШ доллары 1
02.04.2021 50 000.00 625 000.00 АКШ доллары 3
01.04.2021 273 000.00 3 412 500.00 АКШ доллары 12
31.03.2021 249 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 28
30.03.2021 282 297.20 3 470 000.00 АКШ доллары 32
29.03.2021 100 040.00 1 220 000.00 АКШ доллары 16
26.03.2021 260 040.00 3 220 000.00 АКШ доллары 41
25.03.2021 211 140.00 2 580 000.00 АКШ доллары 35
24.03.2021 141 040.00 1 720 000.00 АКШ доллары 4
23.03.2021 49 947.20 620 000.00 АКШ доллары 7
19.03.2021 100 040.00 1 220 000.00 АКШ доллары 5
18.03.2021 84 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
16.03.2021 98 400.00 1 200 000.00 АКШ доллары 14
15.03.2021 99 947.20 1 245 000.00 АКШ доллары 4
12.03.2021 50 000.00 625 000.00 АКШ доллары 3
11.03.2021 20 000.00 250 000.00 АКШ доллары 1
10.03.2021 110 000.00 1 375 000.00 АКШ доллары 22
09.03.2021 103 000.00 1 250 000.00 АКШ доллары 74
03.03.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 23
25.02.2021 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 120
24.02.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 80
19.02.2021 120 180.00 1 490 000.00 АКШ доллары 81
18.02.2021 20 090.00 245 000.00 АКШ доллары 1
17.02.2021 112 930.00 1 365 000.00 АКШ доллары 16
15.02.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
11.02.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 97
10.02.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 50
09.02.2021 200 000.00 2 500 000.00 АКШ доллары 7
08.02.2021 160 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 2
05.02.2021 120 000.00 1 500 000.00 АКШ доллары 96
03.02.2021 50 400.00 600 000.00 АКШ доллары 7
02.02.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 87
01.02.2021 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 9
29.01.2021 57 400.00 700 000.00 АКШ доллары 3
26.01.2021 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 45
25.01.2021 84 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
18.01.2021 135 000.00 1 650 000.00 АКШ доллары 48
15.01.2021 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
11.01.2021 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
06.01.2021 79 330.00 1 000 000.00 АКШ доллары 5
04.01.2021 79 330.00 1 000 000.00 АКШ доллары 2
31.12.2020 79 330.00 1 000 000.00 АКШ доллары 4
29.12.2020 82 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
24.12.2020 82 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 33
23.12.2020 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 32
22.12.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 27
21.12.2020 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
18.12.2020 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
17.12.2020 60 000.00 750 000.00 АКШ доллары 4
16.12.2020 202 700.00 2 625 000.00 АКШ доллары 80
11.12.2020 60 000.00 750 000.00 АКШ доллары 6
09.12.2020 50 000.00 625 000.00 АКШ доллары 7
08.12.2020 162 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 17
03.12.2020 84 500.00 1 000 000.00 АКШ доллары 26
01.12.2020 161 800.00 2 000 000.00 АКШ доллары 39
27.11.2020 75 700.00 1 000 000.00 АКШ доллары 5
25.11.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 21
18.11.2020 84 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 33
17.11.2020 78 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 21
12.11.2020 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 13
11.11.2020 114 300.00 1 500 000.00 АКШ доллары 92
06.11.2020 114 300.00 1 500 000.00 АКШ доллары 91
03.11.2020 159 800.00 2 000 000.00 АКШ доллары 38
27.10.2020 150 200.00 2 000 000.00 АКШ доллары 26
21.10.2020 40 008.50 497 000.00 АКШ доллары 7
19.10.2020 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 65