Коммерциялык банктардын Кыргыз Республикасынын областтары боюнча кредиттери, бир мезгилдин акырына карата