Коммерциялык банктардагы Кыргыз Республикасынын областтары боюнча депозиттер, бир мезгилдин акырына карата