"Улуттук банк билдирет" телепрограммасы

2015-жыл

Улуттук банк билдирет - Аффинаждалган өлчөнгөн алтын куймаларын сатуу

Улуттук банк билдирет - Кыргызстандын коллекциялык монеталары

Улуттук банк билдирет - Эл аралык резервтер туралуу

Улуттук банк билдирет-Эскирген банкноталар