Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2019-жылга  

КАРАЛГАН ГРАФИГИ 

 

Отурумдун өткөрүү датасы* 

 

Маселенин аталышы 

25-февраль 

1. 2018-жылдын IV чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

25-март 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

27-май 

1. 2019-жылдын I чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

24-июнь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

26-август 

1. 2019-жылдын II чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

30-сентябрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

25-ноябрь 

1. 2019-жылдын III чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

23-декабрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

*Эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отуруму өткөрүлгөн күн Кыргыз Республикасында жумуш күн эмес болсо, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт.