2009ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКО аукциондору
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКО аукциондору
 МКО-В аукциондору

МКО аукциондору

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--

Аукциондор: МКО


Датасы Каттоо номери Сунушталган көлөм
(миң сом)
Суроо талап
(миң сом)
Сатуу
(миң сом)
Канааттандырылган билдирмелер боюнча минималдуу кирешелүүлүк (%) Канааттандырылган билдирмелер боюнча максималдуу кирешелүүлүк (%) Кирешелүүлүк
(%)
Купондук чен
(%)
04.10.2021* GBA02231004/ADD 500 000.00 85 000.00 85 000.00 8.89 8.89 8.89 5.00
01.10.2021 GBA02231004 200 000.00 462 000.00 200 000.00 8.80 9.00 8.89 5.00
03.09.2021 GBA02230906 250 000.00 150 100.00 - - - - 5.00
13.08.2021 GBA02230816 100 000.00 100 100.00 100 000.00 7.50 8.80 8.04 5.00
04.06.2021 GBA02230607 250 000.00 134.00 - - - - 5.00
21.05.2021 GBA02230524 250 000.00 134.00 - - - - 5.00
23.04.2021 GBA02230426 250 000.00 449 690.00 250 000.00 7.50 7.80 7.55 5.00
12.02.2021 GBA02230215 200 000.00 351 545.00 250 000.00 7.45 7.50 7.49 5.00
16.10.2020 GBA02221019 200 000.00 200 000.00 200 000.00 7.50 7.50 7.50 5.00
* МКОнун кошумча жайгаштыруу датасы