Улуттук банктын Нумизматикалык музейи

Улуттук банктын нумизматикалык музейинде Кыргызстандын аймагында байыркыдан бүгүнкү күнгө чейинки акча белгилерине орун берилген. Бул Кыргызстандын аймагында акча жүгүртүлүшү тарыхына кылдат көз чаптырууга өбөлгө түзөт.