2021-жылдын 27-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210505 

500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.04.2021 

05.05.2021 

BD002210512 

1 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.04.2021 

12.05.2021 

BD004210526 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.04.2021 

26.05.2021 

BD013210728 

350 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

28.04.2021 

28.07.2021