2021-жылдын 25-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280628 

400 000,00 

7,00%  

28.06.2021 

28.06.2028 

Жылына эки жолу  

28-декабрда жана  

28-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин