Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

08.07.2021 

12.07.2021 

GD052220711 

12 ай 

60,0 

15.07.2021 

19.07.2021 

GD052220718 

12 ай 

100,0 

22.07.2021 

26.07.2021 

GD052220725 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

09.07.2021 

12.07.2021 

GBA10310712 

8% 

10 жыл 

300,00 

16.07.2021 

19.07.2021 

GBA03240719 

5% 

3 жыл 

180,00 

23.07.2021 

26.07.2021 

GBA10310726 

8% 

10 жыл 

250,00 

Баардыгы МКО: 

730,00