2021-жылдын 10-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210818 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.08.2021 

18.08.2021 

BD002210825 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.08.2021 

25.08.2021 

BD004210908 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.08.2021 

08.09.2021 

BD013211110 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча пайыздык чени 

11.08.2021 

10.11.2021