Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

30.09.2021 

04.10.2021 

GD052221003 

12 ай 

60,00 

07.10.2021 

11.10.2021 

GD052221010 

12 ай 

60,00 

14.10.2021 

18.10.2021 

GD052221017 

12 ай 

60,00 

21.10.2021 

25.10.2021 

GD052221024 

12 ай 

50,00 

Баардыгы МКВ: 

230,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.10.2021 

04.10.2021 

GBA02231004 

5% 

2 жыл 

200,00 

08.10.2021 

11.10.2021 

GBA03241011 

5% 

3 жыл 

250,00 

15.10.2021 

18.10.2021 

GBA05261018 

6% 

5 жыл 

260,00 

22.10.2021 

25.10.2021 

GBA02231025 

5% 

2 жыл 

200,00 

Баардыгы МКО: 

910,00