2021-жылдын 15-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05261018 

260 000,00 

6,00% 

18.10.2021 

18.10.2026 

Жылына эки жолу 18 апрелде жана 18 октябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин