Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 13-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 227,00 млн сомду түзгөн.