2022-жылдын 1-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320704 

1 300 000,00 

8,00% 

04.07.2022 

04.07.2032 

Жылына эки жолу  

4-январда жана  

4-июлда, төлөө мөөнөтүнө чейин