2022-жылдын 8-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05270712 

300 000,00 

6,00% 

12.07.2022 

12.07.2027 

Жылына эки жолу 12 январда жана 12 июлда, төлөө мөөнөтүнө чейин