2022-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA07291010 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,50 

Баасы (сом) 

64,45 

Чыгаруу күнү 

10.10.2022 

Төлөө мөөнөтү 

10.10.2029