Жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун 2023-жылдын 23-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 391,34 млн сомду түзгөн.