2023-жылдын 24-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230201 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.01.2023 

01.02.2023 

BD002230208 

7 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.01.2023 

08.02.2023 

BD004230222 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.01.2023 

22.02.2023 

BD013230426 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

25.01.2023 

26.04.2023