2023-жылдын 23-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230531 

3 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.05.2023 

31.05.2023 

BD002230607 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.05.2023 

07.06.2023 

BD004230621 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.05.2023 

21.06.2023 

BD013230823 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.05.2023 

23.08.2023 

 

BD026231122 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.05.2023 

22.11.2023