2023-жылдын 13-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240221 

12 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.02.2024 

21.02.2024 

BD004240313 

15 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.02.2024 

13.03.2024 

BD013240515 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.02.2024 

15.05.2024 

BD026240814 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.02.2024 

14.08.2024