Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2024-жылдын III чейрегинде жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын чыгаруунун календарын жарыялайт.  

 

Дата аукциона 

Дата эмиссии 

Дата погашения 

Срок обращения 

№ эмиссии 

Максимальная доходность (%) 

Июль 

02.07.2024 

03.07.2024 

10.07.2024 

7 күн 

BD001240710 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.07.2024 

10.07.2024 

17.07.2024 

7 күн 

BD001240717 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.07.2024 

17.07.2024 

24.07.2024 

7 күн 

BD001240724 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.07.2024 

24.07.2024 

31.07.2024 

7 күн 

BD001240731 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.07.2024 

24.07.2024 

21.08.2024 

28 күн 

BD004240821 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.07.2024 

31.07.2024 

07.08.2024 

7 күн 

BD001240807 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

Август 

06.08.2024 

07.08.2024 

14.08.2024 

7 күн 

BD001240814 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.08.2024 

14.08.2024 

21.08.2024 

7 күн 

BD001240821 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.08.2024 

21.08.2024 

28.08.2024 

7 күн 

BD001240828 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.08.2024 

21.08.2024 

18.09.2024 

28 күн 

BD004240918 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.08.2024 

28.08.2024 

04.09.2024 

7 күн 

BD001240904 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

Сентябрь 

03.09.2024 

04.09.2024 

11.09.2024 

7 күн 

BD001240911 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.09.2024 

11.09.2024 

18.09.2024 

7 күн 

BD001240918 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.09.2024 

18.09.2024 

25.09.2024 

7 күн 

BD001240925 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.09.2024 

18.09.2024 

16.10.2024 

28 күн 

BD004241016 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.09.2024 

25.09.2024 

02.10.2024 

7 күн 

BD001241002 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

 

Эскертүү:  

1) Банк системасындагы ликвиддүүлүктүн учурдагы деңгээлине жана ага таасир этүүчү автономдуу факторлордун динамикасына жараша, ошондой эле жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын максаттарын эске алуу менен чыгаруунун графиги кайра каралышы мүмкүн. 

2) Аукциондун күнү Кыргыз Республикасында дем алыш күнгө туура келип калган учурда аукцион кийинки жумушчу күнүндө жүргүзүлөт, мында Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу жана төлөө күнү да ошого ылайык жылдырылат.