Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын 2024-жылдын 10-июнундагы кошумча жайгаштыруунун көлөмү 500,00 млн сомду түзгөн.