2024-жылдын 11-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240619 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.06.2024 

19.06.2024