2024-жылдын 11-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,05% түзгөн.