2018-жылдын 18-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181226 

1 500 000,0 

19.12.2018 

26.12.2018 

BD004190116 

250 000,0 

19.12.2018 

16.01.2019 

BD013190320 

700 000,0 

19.12.2018 

20.03.2019 

BD026190619 

250 000,0 

19.12.2018 

19.06.2019