2019-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190522 

2 200 000,0 

15.05.2019 

22.05.2019 

BD004190612 

300 000,0 

15.05.2019 

12.06.2019 

BD013190814 

450 000,0 

15.05.2019 

14.08.2019 

BD026191113 

100 000,0 

15.05.2019 

13.11.2019