Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

13.06.2019 

17.06.2019 

GD052200615 

12 ай 

150,00  

20.06.2019 

24.06.2019 

GD052200622 

12 ай 

150,00 

Жыйынтыгы: 

300,00 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

14.06.2019 

17.06.2019 

GBA02210617 

5% 

2 жыл 

600,00  

21.06.2019 

24.06.2019 

GBA05240624 

6% 

5 жыл 

1000,00 

Жыйынтыгы: 

1 600,00