2019-жылдын 04-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190613 

2 300 000,0 

06.06.2019 

13.06.2019 

BD004190704 

500 000,0 

06.06.2019 

04.07.2019 

BD013190905 

150 000,0 

06.06.2019 

05.09.2019 

BD026191205 

100 000,0 

06.06.2019 

05.12.2019