2019-жылдын 11-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190619 

1 000 000,0 

12.06.2019 

19.06.2019 

BD004190710 

600 000,0 

12.06.2019 

10.07.2019 

BD013190911 

200 000,0 

12.06.2019 

11.09.2019 

BD026191211 

100 000,0 

12.06.2019 

11.12.2019