2019-жылдын 24-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05240624 

1 000 000,00 

6,00% 

24.06.2019 

24.06.2024 

24.12.2019 

24.06.2020 

24.12.2020 

24.06.2021 

24.12.2021 

24.06.2022 

24.12.2022 

24.06.2023 

24.12.2023 

24.06.2024