2019-жылдын 02-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190710 

1 500 000,0 

03.07.2019 

10.07.2019 

BD004190731 

400 000,0 

03.07.2019 

31.07.2019 

BD013191002 

100 000,0 

03.07.2019 

02.10.2019 

BD026200101 

100 000,0 

03.07.2019 

01.01.2020