2019-жылдын 18-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 6 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD026200120 

300 000,00 

22.07.2019 

20.01.2020 

GD052200720 

100 000,00 

22.07.2019 

20.07.2020