2019-жылдын 23-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190731 

1 600 000,0 

24.07.2019 

31.07.2019 

BD004190821 

500 000,0 

24.07.2019 

21.08.2019 

BD013191023 

600 000,0 

24.07.2019 

23.10.2019 

BD026200122 

100 000,0 

24.07.2019 

22.01.2020