2019-жылдын 29-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03220729 

300 000,00 

5,00% 

29.07.2019 

29.07.2022 

29.01.2020 

29.07.2020 

29.01.2021 

29.07.2021 

29.01.2022 

29.07.2022