2019-жылдын 05-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Чыгаруу № 

GD013191104 

 

Чыгаруунун көлөмү  

(млн. сом) 

50,00 

 

Кирешелүүлүк (%) 

4,80 

 

Баасы (сом) 

98,80 

 

Чыгаруу күнү 

05.08.2019 

 

Төлөө күнү 

04.11.2019