2019-жылдын 5-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05240805 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,40 

Баасы (сом) 

83,18 

Чыгаруу күнү 

05.08.2019 

Төлөө күнү 

05.08.2024