Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 05-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 192,41 млн. сомду түзгөн.