Жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 6 ай болгон МКВлардын 2019-жылдын 19-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү тиешелүүлүгүнө жараша 100,00 млн.сомду жана 4,60 млн. сомду түзгөн.