Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 9-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 218,19 млн. сомду түзгөн.