2019-жылдын 17-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190925 

2 000 000,0 

18.09.2019 

25.09.2019 

BD004191016 

600 000,0 

18.09.2019 

16.10.2019 

BD013191218 

50 000,0 

18.09.2019 

18.12.2019