Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ак Жол 2000» кредиттик союзунун башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шатманов Бейшенбек Адылкановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 4-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.