1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/ директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Кайып Айбектин талапкерлигине 2021-жылдын 6-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Азия Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Медеров Данияр Султановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 6-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.