-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын башкармасынын мүчөсү/кредиттөө башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Бапа уулу Санжардын талапкерлигине 2021-жылдын 4-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Сагындыков Жаркынбек Жумабаевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 4-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды.