1) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК тарабынан «Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдраимов Кубаныч Чоробековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абласов Эрмек Туратбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Сатымкулов Миррад Женишбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банкы» ААК тарабынан «Капитал Банкы» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Романова Кыялдын талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

5) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан РК «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдылдаев Айбек Аскатовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

6) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан РК «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Алымбаев Токтоназар Исагалиевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

7) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/ Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Альчиев Эрмек Карагуловичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды.