2021-жылдын 24-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында 2021-жылдын 25-июнунан тартып Убактылуу администрация атайын режими токтотулгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган.